Prace Naukowe AJD - Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
International Journal of Engineering and Safety Sciences    
(wcześniej: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa; ISSN 2300-5343)
                                                              (ISSN 2657-3334)

REDAKCJA

International Journal of Engineering and Safety Sciences (ISSN: 2657-3334)
dawniej: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa (ISSN 2300-5343)
dawniej: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
S. Edukacja Techniczna i Informatyczna (ISSN 1897-4058)

Czasopismo recenzowane

Adres redakcji

Wydawca

-

Aktualne wydanie:

Tom 1

Rok 2020, Tom I