Prace Naukowe AJD - Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
International Journal of Engineering and Safety Sciences
(previously: Jan Dlugosz University in Czestochowa Scientific Issues.
Technology, Computer Science, Safety Engineering; ISSN 2300-5343)
                                                              (ISSN 2657-3334)

EDITORIAL BOARD

International Journal of Engineering and Safety Sciences (ISSN: 2657-3334)
previously:Jan Dlugosz University in Czestochowa Scientific Issues.
Technology, Computer Science, Safety Engineering (ISSN 2300-5343)
previously: Jan Dlugosz University in Czestochowa Scientific Issues. S. Technical and IT education (ISSN 1897-4058)

Reviewed Journal

 • Editor-in-chief: / dr hab. inż. Jarosław Krzywański, prof. UJD
 • Members of the editorial office:
  • dr hab. Alina Gil, prof. UJD;
  • dr hab. Mikhail Selianinau, prof. UJD;
  • dr inż. Marcin Sosnowski
  • dr inż. Karolina Grabowska
 • Secretary: mgr Katarzyna Ciesielska

Editorial Office

 • Division of Advanced Computational Methods
 • Jan Długosz University in Częstochowa
 • 13/15 Armii Krajowej Av. 13/15
 • 42-218 Częstochowa, POLAND
 • Tel./fax (0-34) 3615970

Publisher

 • STANISLAW PODOBINSKI PUBLISHING HOUSE
 • OF JAN DLUGOSZ UNIVERSITY IN CZESTOCHOWA
 • 4/8 Waszyngtona Str.
 • 42-200 Częstochowa, POLAND
 • Tel. (34) 378-43-29, fax (34) 378-43-19
 • e-mail: wydawnictwo@ujd.edu.pl

Current issue:

Vol. 1

Year 2020, Vol. I