Prace Naukowe AJD - Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
International Journal of Engineering and Safety Sciences    
(wcześniej: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa; ISSN 2300-5343)
                                                              (ISSN 2657-3334)

RADA NAUKOWA

Prof. Dolors FORTEZA, PhD University of the Balearic Islands, Spain
Lt. Col. Assoc. Prof. Dr. Jan HODICKY University of Defense in Brno, Czech Republic
Doc. JUDr. Štefan KOČAN, PhD Academy of the Police Force in Bratislava, Slovakia
Dr.h.c.doc. JUDr. Stanislav KRIŽOVSKÝ, PhD., LL.M., MBA University of Security Management in Košice, Slovakia
Doc. JUDr. Lucia KURILOVSKÁ, PhD Academy of the Police Force in Bratislava, Slovakia
Prof. Anatoly A. LIBERMAN PhD Institute of Optical and Physical Measurements in Moscow, Russia
Prof. Velta LUBKINA PhD Rezeknes Augstskola in Rezenke, Latvia
Prof. RNDr. Vilem MADR, CSc College of Logistics, Czech Republic
Assoc. Prof. Mykola MELNYCHUK Lutsk National Technical University, Ukraine
Prof. Petro SAVCHUK Lutsk National Technical University, Ukraine
Prof. Miquel F. Oliver TROBAT, PhD University of the Balearic Islands, Spain
Prof. Sergey M. USHERENKO Ben-Gurion University of the Negev, Israel Belarus National Technical University, Belarus
Assoc. Prof. Radomir SCUREK, PhD Technical University of Ostrava, Czech Republic
Prof. Ing. Jozef STIERANKA, PhD Academy of the Police Force in Bratislava, Slovakia
Doc. Ing. Andrej VEĽAS, PhD Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic
Doc. Vasyl ZAPLATYNSKYI National Aviation University, Ukraine
Dr hab. inż. Gabriel BOROWSKI Politechnika Lubelska, Polska
Dr hab. Jacek DWORZECKI Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Polska
Dr hab. Alina GIL Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Polska
Dr hab. Leszek F. KORZENIOWSKI Europejska Federacja dla Bezpieczeństwa, Polska
Dr. hab. inż. Jarosław KRZYWAŃSKI Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Polska
Dr. hab. Henryk NOGA Instytut Techniki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska
Dr hab. inż. Jerzy PISAREK Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Polska
Dr hab. Mikhail SELIANINOV Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Polska
Prof. Marcio L. de SOUZA-SANTOS University of Campinas, Brazil
Dr hab. inż. Bolesław SZAFRAŃSKI Wojskowa Akademia Techniczna, Polska
Dr hab. Andrzej URBANEK Akademia Pomorska w Słupsku, Polska
Prof. Qinhui WANG Zhejiang University, China
Dr hab. Jolanta WILSZ Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie, Polska
-

Aktualne wydanie:

Tom 1

Rok 2020, Tom I