Prace Naukowe AJD - Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
International Journal of Engineering and Safety Sciences    
(wcześniej: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa; ISSN 2300-5343)
                                                              (ISSN 2657-3334)

RECENZENCI W ROKU 2020

SCUREK Radomir Techncal University of Ostrava, Czech Republic
ARBUZ Aleksandr Nazarbayev University, Nur-Sultan, Republik of Kazakstan
BAJDUR Wioletta Czestochowa University of Technology, Poland
SZTEKLER Karol AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland
URBANIAK Dariusz Czestochowa University of Technology, Czestochowa, Poland
KUCHARSKI Olgierd Jan Dlugosz University in Czestochowa, Czestochowa, Poland
SOSNOWSKI Marcin Jan Dlugosz University in Czestochowa, Czestochowa, Poland
GRABOWSKA Karolina Jan Dlugosz University in Czestochowa, Czestochowa, Poland
KUŁAKOWSKA Anna Jan Dlugosz University in Czestochowa, Czestochowa, Poland
RECENZENCI W ROKU 2018
ŠČUREK Radomir Technical University of Ostrava, Czech Republic
BAJDUR Wioletta Politechnika Częstochowska
GENEROWICZ Agnieszka Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
GIL Alina Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
GNATOWSKA Renata Politechnika Częstochowska
KRZYWAŃSKI Jarosław Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
LIS Marek Politechnika Częstochowska
NOGA Henryk Instytut Techniki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
PISAREK Jerzy Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
ROMAN Andrzej Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
SELIANINOV Mikhail Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
SKIBNIEWSKA Krystyna Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
SOBIECKA Elżbieta Politechnika Łódzka
STRADOMSKI Grzegorz Politechnika Częstochowska
RECENZENCI W ROKU 2017
BARČOVA Karla Technical University of Ostrava, Czech Republic
BERECZKY Ákos Budapest University of Technology and Economics, Hungary
KASHYTSKYI Vitalii Lutsk National Technical University, Ukraine
MELNYCHUK Mykola Lutsk National Technical University, Ukraine
METEŇKO Jozef Academy of the Police Force in Bratislava, Slovakia
REITŠPÍS Josef University of Security Management in Košice, Slovakia
ŠČUREK Radomir Technical University of Ostrava, Czech Republic
UHRIN Samuel Academy of the Police Force in Bratislava, Slovakia
BAJDUR Wioletta Politechnika Częstochowska
DWORZECKI Jacek Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
GIL Alina Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
GNATOWSKI Adam Politechnika Częstochowska
KRZYWAŃSKI Jarosław Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
LIS Marek Politechnika Częstochowska
NOGA Henryk Instytut Techniki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
PISAREK Jerzy Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
ROMAN Andrzej Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
SELIANINOV Mikhail Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
RECENZENCI W ROKU 2016
Bajdur Wioletta Politechnika Częstochowska
Buzalka Jan Academy of the Police Force in Bratislava, Slovakia
Ciesielski Wojciech Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Dworzecki Jacek Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Gil Alina Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Gnatowski Adam Politechnika Częstochowska
Kozik Tomas University of Constantine the Philosopher in Nitra, Slovakia
Krzywański Jarosław Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Kwapuliński Jerzy Śląski Uniwersytet Medyczny
Lis Marek Politechnika Częstochowska
Metenko Josef Academy of the Police Force in Bratislava, Slovakia
Noga Henryk Instytut Techniki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Pisarek Jerzy Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Reitšpís Josef University of Security Management in Košice, Slovakia
Roman Andrzej Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Scurek Radomir Technical University of Ostrava, Czech Republic
Selianinov Mikhail Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Szwaja Stanisław Politechnika Częstochowska
Turekova Ivana University of Constantine the Philosopher in Nitra, Slovakia
Uhrin Samuel Academy of the Police Force in Bratislava, Slovakia
RECENZENCI W ROKU 2015
Bajdur Wioletta Politechnika Częstochowska
Ciesielski Wojciech Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Dworzecki Jacek Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Gil Alina Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Gnatowski Adam Politechnika Częstochowska
Grzelka Janusz Politechnika Częstochowska
Krzywański Jarosław Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Kwapuliński Jerzy Śląski Uniwersytet Medyczny
Lis Marek Politechnika Częstochowska
Noga Henryk Instytut Techniki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Pisarek Jerzy Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Roman Andrzej Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Scurek Radomir Technical University of Ostrava, Czech Republic
Selianinov Mikhail Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Sitarz Maciej Akademia Górniczo-Hutnicza
Szwaja Stanisław Politechnika Częstochowska
-

Aktualne wydanie:

Tom 1

Rok 2020, Tom I