Prace Naukowe AJD - Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
International Journal of Engineering and Safety Sciences
(previously: Jan Dlugosz University in Czestochowa Scientific Issues.
Technology, Computer Science, Safety Engineering; ISSN 2300-5343)
                                                              (ISSN 2657-3334)

TOPICS

Zagadnienia z zakresu techniki:

 • konstrukcja i eksploatacja maszyn
 • materiałoznawstwo
 • technologie wytwarzania
 • elektrotechnika, elektronika i automatyka

Zagadnienia z zakresu informatyki:

 • modelowanie i symulacja
 • przetwarzanie obrazów cyfrowych
 • sprzęt komputerowy i oprogramowanie
 • zastosowania informatyki

Zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa

 • różne aspekty bezpieczeństwa
 • inżynieria bezpieczeństwa w praktyce
 • dydaktyka inżynierii bezpieczeństwa
-

Aktualne wydanie:

Tom 1

Rok 2020, Tom I