International Journal of Engineering and Safety Sciences    
(wcześniej: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa; ISSN 2300-5343)
                                                              (ISSN 2657-3334)

Tom 1

Wstęp

Część I Teoretyczne i Praktyczne Problemy Edukacji Technicznej

Część II Problemy Edukacji Informatycznej

Część III Problemy Edukacji Zawodowej i Technicznej Na Ukrainie

-

Aktualne wydanie:

Tom 1

Rok 2020, Tom I