Prace Naukowe AJD - Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
International Journal of Engineering and Safety Sciences    
(wcześniej: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa; ISSN 2300-5343)
                                                              (ISSN 2657-3334)

Tom 3

Wstęp

Lidia Chrząstek, Barbara Dondela, Małgorzata Deska - Bezpieczne składniki kosmetyków – lipidy i ich pochodne
StreszczenieArtykuł.pdf

Paweł Chwietczuk - Pozytywne aspekty zastosowania sterowników PLC w systemach automatyki wybranych elementów wyposażenia technicznego budynku mieszkalnego
StreszczenieArtykuł.pdf

Tomasz Dembiczak - Określenie korelacji pomiędzy zagęszczalnością a płynnością mas formierskich pod wysokim ciśnieniem
StreszczenieArtykuł.pdf

Renata Gnatowska - Detekcja charakterystycznych obszarów opływu obiektów metodą wizualizacji powierzchniowej
StreszczenieArtykuł.pdf

Dawid Kaszuba - Policja typem biurokracji Weberowskiej w zarządzaniu
StreszczenieArtykuł.pdf

Olgierd Kucharski - Organy nadzoru i kontroli nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce
StreszczenieArtykuł.pdf

Renata Musielińska, Barbara Bus - Przegląd wybranych antyoksydantów w aspekcie bezpieczeństwa ich stosowania
StreszczenieArtykuł.pdf

Katarzyna Pach, Małgorzata Hyla, Jacek Filipecki - Wykorzystanie radiometru rum-2 do analizy promieniowania gamma w wybranych materiałach budowlanych
StreszczenieArtykuł.pdf

Michał Pajęcki - Informatyczne wspomaganie zarządzania zleceniami w mikroprzedsiębiorstwie na przykładzie serwisu komputerowego
StreszczenieArtykuł.pdf

Jerzy Pisarek, Radomir Ščurek - Zasady prowadzenia edukacji i szkoleń w obszarze bezpieczeństwa lotnictwa ogólnego i transportu lotniczego
StreszczenieArtykuł.pdf

Tomasz Prauzner - Kształcenie umiejętności technicznych z wykorzystaniem wirtualnego środowiska symulacyjnego
StreszczenieArtykuł.pdf

Tomasz Prauzner - Neurodydaktyka – innowacyjny sposób myślenia o nowoczesnej edukacji w społeczeństwie informacyjnym
StreszczenieArtykuł.pdf

Tomasz Prauzner - Realizacja kształcenia technicznego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych w aspekcie zadań organizacyjnych dyrektora szkoły
StreszczenieArtykuł.pdf

Paweł Ptak - Ocena jakości wyników pomiarów grubości powłok na podłożach ferromagnetycznych
StreszczenieArtykuł.pdf

Paweł Ptak - Zastosowanie systemu komputerowego przy projektowaniu i symulacji prac układów pomiarowych
StreszczenieArtykuł.pdf

Andrzej Roman - Wpływ zjawiska wypierania prądu na straty wywołane przez prądy wirowe w modelu domenowym składającym się ze skończonej liczby domen
StreszczenieArtykuł.pdf

Mikhail Selianinau, Rafael Ismailau - Wyznaczanie pola kierunków linii papilarnych odcisków palców w automatycznych systemach identyfikacji biometrycznej
StreszczenieArtykuł.pdf

Marcin Sosnowski, Karolina Górska - Analiza numeryczna wpływu parametrów ciągów komunikacyjnych na czas ewakuacji mieszkańców
StreszczenieArtykuł.pdf

Marcin Sosnowski, Karolina Grabowska - Analiza numeryczna wpływu materiału palnego na pole temperatury podczas pożaru
StreszczenieArtykuł.pdf

Marcin Sosnowski, Adam Skupiński - Projekt i analiza wytrzymałościowa modelu mostu
StreszczenieArtykuł.pdf

Joanna Świątek-Prokop, Aleksander Gabryś - Analiza stanu wiedzy na temat wpływu nanocząstek na zdrowie pracowników
StreszczenieArtykuł.pdf

Sylwia Tazbir, Alina Gil - Bezpieczeństwo użytkowania gazu ziemnego
StreszczenieArtykuł.pdf

-

Aktualne wydanie:

Tom 1

Rok 2020, Tom I