Prace Naukowe AJD - Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
International Journal of Engineering and Safety Sciences    
(wcześniej: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa; ISSN 2300-5343)
                                                              (ISSN 2657-3334)

Tom 4

Wstęp

Wioletta M. Bajdur, Marcin Mrówczyński - ANALIZA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKA PRACY W ELEKTROWNIACH CIEPLNYCH-WĘGLOWYCH
StreszczenieArtykuł.pdf

Teresa Bajor, Marlena Krakowiak - CZYNNIKI PSYCHOSPOŁECZNE A OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO W PRACY STRAŻAKA
StreszczenieArtykuł.pdf

Agnieszka Bąbelewska, Renata Musielińska, Wojciech Ciesielski - ZANIECZYSZCZENIE METALAMI CIĘŻKIMI KORY SOSNY ZWYCZAJNEJ ZAŁĘCZAŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO – OCENA ZAGROŻENIA
StreszczenieArtykuł.pdf

Szymon Berski, Radosław Szatan - ZASTOSOWANIE KLASTRA WYSOKIEJ DOSTĘPNOŚCI W BEZPIECZEŃSTWIE RELACYJNYCH BAZ DANYCH
StreszczenieArtykuł.pdf

Borys V. Bolibrukch, I.M. Krasutska - FORECASTING OF EMERGENCY SITUATION AT FACILITIES WITH AMMONIA PRESENCE
StreszczenieArtykuł.pdf

Łukasz Budny, Marcin Sosnowski, Tomasz Dembiczak, Piotr Sawicki, Krzysztof Gospodarek, Katarzyna Ciesielska, Marek Orkisz - PROJEKT I ANALIZA RUCHU SILNIKA Z WIRUJĄCYM TŁOKIEM
StreszczenieArtykuł.pdf

Anna Caban, Paweł Stradomski - PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY W ZAKRESIE WYSTĘPOWANIA CZYNNIKÓW RAKOTWÓRCZYCH I/LUB MUTAGENNYCH W ŚRODOWISKU PRACY
StreszczenieArtykuł.pdf

Małgorzata Deska, Tomasz Girek, Barbara Herman - ŚRODKI KONSERWUJĄCE W PREPARATACH KOSMETYCZNYCH I BEZPIECZEŃSTWO ICH STOSOWANIA
StreszczenieArtykuł.pdf

Renata Dobrzyńska - WPŁYW PRODUKTÓW POŻARU NA ZDROWIE I ŻYCIE CZŁOWIEKA
StreszczenieArtykuł.pdf

Jacek Dworzecki, Grzegorz Gudzbeler - SYSTEM ECALL JAKO NOWY INSTRUMENT POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W UNII EUROPEJSKIEJ
StreszczenieArtykuł.pdf

Jacek Dworzecki, Marcin Sosnowski - DOKUMENTY STRATEGICZNE ORAZ REGULACJE PRAWNE OECD ORAZ UE DOTYCZĄCE UJAWNIANIA I ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI PODATKOWEJ
StreszczenieArtykuł.pdf

Alina Gil, Krzysztof Senderecki - MECHANIZMY ZABEZPIECZANIA TRANSAKCJI ELEKTRONICZNYCH
StreszczenieArtykuł.pdf

Adam Gnatowski, Mateusz Chyra - ANALIZA WPŁYWU KONTROLI PARAMETRÓW TECHNOLOGICZNYCH I ŚRODOWISKA PRACY NA JAKOŚĆ RUR WYTWARZANYCH W PROCESIE WYTŁACZANIA
StreszczenieArtykuł.pdf

Adam Gnatowski, Mateusz Chyra - WŁAŚCIWOŚCI TERMOMECHANICZNE KOMPOZYTU POLIETYLENU Z NAPEŁNIACZEM POCHODZĄCYM Z PRZEMIAŁU DYWANIKÓW SAMOCHODOWYCH
StreszczenieArtykuł.pdf

Agnieszka Godela, Monika Lewańska, Dominika Olszewska, Magdalena Myga-Nowak - BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI W POLSCE - PRZEGLĄD NAJWAŻNIEJSZYCH ZAGADNIEŃ
StreszczenieArtykuł.pdf

Marek Hütter, Radomir Ščurek - POSSIBILITIES OF MISUSE OF UNMANNED AERIAL VEHICLES (UAV) TO TERRORIST TARGETS
StreszczenieArtykuł.pdf

Adam Idzikowski, Anna Makowska - OCENA BEZPIECZEŃSTWA PRACY NA STANOWISKACH ADMINISTRACYJNYCH W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
StreszczenieArtykuł.pdf

Józef Iwaszko - PŁYTY AZBESTOWO-CEMENTOWE - BADANIA MIKROSTRUKTURALNE WŁÓKIEN AZBESTU
StreszczenieArtykuł.pdf

Marcin Janik - DYNAMIKA ROZWOJU EPIDEMII W ZAMKNIĘTEJ POPULACJI DLA WYBRANYCH PATOGENÓW
StreszczenieArtykuł.pdf

Joanna Kończyk, Agnieszka Sobianowska-Turek, Katarzyna Sobianowska - ODZYSK NIKLU, KADMU I KOBALTU ZE ZUŻYTYCH BATERII
StreszczenieArtykuł.pdf

Paweł Łukaszczuk, Daria Olszewska - WPŁYW CZASU UŻYTKOWANIA NA TEMPERATURĘ ZAPŁONU WYBRANYCH OLEJÓW SPOŻYWCZYCH
StreszczenieArtykuł.pdf

Jozef Meteňko - KNOWLEDGE OF CRIMINALISTICS FOR AFTER CATASTROPHE TEAMS
StreszczenieArtykuł.pdf

Renata Musielińska, Agnieszka Bąbelewska, Wojciech Ciesielski - OCENA ZAGROŻENIA OŁOWIEM I KADMEM BORÓWKI CZERNICY (VACCINIUM MYRTILLUS L.) Z TERENU ZAŁĘCZAŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
StreszczenieArtykuł.pdf

Mariusz Ożóg - MIESZANINA HYDROKSYMETYLOWYCH POCHODNYCH MELEMU JAKO POTENCJALNY KOMPONENT TERMOPĘCZNIEJĄCYCH POWŁOK STOSOWANYCH W OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ
StreszczenieArtykuł.pdf

Katarzyna Pach, Jacek Filipecki, Bartosz Zawada, Edmund Golis, Małgorzata Hyla, Jarosław Krasowski, Leszek Kokot, Agnieszka Dymarek - BADANIA STRUKTURALNE MATERIAŁÓW STOSOWANYCH DO OCHRONY PRZED ZAGROŻENIAMI PYŁAMI W ŚRODOWISKU PRACY ZA POMOCĄ SPEKTROSKOPII CZASU ŻYCIA POZYTONÓW
StreszczenieArtykuł.pdf

Michał Pałęga, Wiesław Kulma - ORGANIZACJA I FUNCJONOWANIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO W ŚWIETLE DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH NA OBSZARZE WYBRANEJ JEDNOSTKI SAMORZĄDOWEJ
StreszczenieArtykuł.pdf

Jerzy Pisarek - WIELOCZYNNIKOWA ANALIZA GAZOWYCH ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA
StreszczenieArtykuł.pdf

Tomasz Prauzner - DETERMINISTYCZNE PROGRAMY SYMULACYJNE JAKO NARZĘDZIE PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH
StreszczenieArtykuł.pdf

Paweł Ptak, Tomasz Prauzner - DIAGNOSTYKA POWŁOK OCHRONNYCH W BADANIACH I DYDAKTYCE
StreszczenieArtykuł.pdf

Magdalena Pyzalska, Sandra Zdanowska, Damian Kulawik, Andrzej Holi, Anna Żurkowska, Katarzyna Serdiuk, Marek Ożarowski, Wojciech Ciesielski, Józef Drabowicz - ZASTOSOWANIE NANORUREK WĘGLOWYCH W NANOELEKTRONICE I MATERIAŁACH AKUMULUJĄCYCH ENERGIĘ
StreszczenieArtykuł.pdf

Henryk Radomiak, Korneliusz Łukasiak, Hubert Matysiak, Dorota Musiał, Agnieszka Bala-Litwiniak - WYGASZANIE PŁOMIENIA FALĄ AKUSTYCZNĄ
StreszczenieArtykuł.pdf

Andrzej Roman - WPŁYW ZJAWISKA WYPIERANIA PRĄDU NA STRATY MOCY W ANIZOTROPOWYCH MATERIAŁACH MAGNETYCZNYCH
StreszczenieArtykuł.pdf

Joanna Rut, Tomasz Wołczański - EVALUATION OF TECHNICAL CONDITION AND ORGANIZATIONAL ACTIVITIES IN THE PRODUCTION DEPARTMENT OF THE COMPANY
StreszczenieArtykuł.pdf

Mikhail Selianinau - APPLICATION OF MODULAR COMPUTING TECHNOLOGY FOR CREATING A CRYPTOGRAPHIC INFORMATION SECURITY SYSTEM
StreszczenieArtykuł.pdf

Joanna Świątek-Prokop, Ewelina Nowak, Ryszard Prokop - ANALIZA STANU WIEDZY MIESZKAŃCÓW ŚRODOWISKA WIEJSKIEGO W ZAKRESIE MOŻLIWYCH ZAGROŻEŃ EKOLOGICZNYCH
StreszczenieArtykuł.pdf

Joanna Świątek-Prokop, Marcin Skirucha - WYKORZYSTANIE DIAGRAMU ISHIKAWY DO IDENTYFIKACJI ZAGROŻEŃ PIESZYCH W RUCHU MIEJSKIM
StreszczenieArtykuł.pdf

Agnieszka Tomaszewska - MIKROSKOPIA SIŁ ATOMOWYCH JAKO NARZĘDZIE DO OCENY JAKOŚCI POWIERZCHNI SOCZEWEK KONTAKTOWYCH
StreszczenieArtykuł.pdf

Agnieszka Tomaszewska - STM STUDY OF NANOSTRUCTURES GROWN ON AG/SI(111)-√3×√3 SURFACE EVAPORATED BY 8.7 ML NI
StreszczenieArtykuł.pdf

Agnieszka Ubowska, Marcin Kotrys - ZAGROŻENIA PODCZAS MAGAZYNOWANIA KWASU SIARKOWEGO W GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
StreszczenieArtykuł.pdf

Monika Zajemska, Henryk Radomiak, Dorota Musiał, Anna Poskart, Александр Олегович Ерёмин, Monika Jarnecka, Anna Chamara, Kamila Śpiewak, Przemysław Rajca, Magdalena Kocyba, Maciej Janicki, Kinga Boroń - WYKORZYSTANIE TECHNIKI OBLICZENIOWEJ DO MODELOWANIA BEZPIECZNEJ PRACY PRZEMYSŁOWEJ KOMORY GRZEWCZEJ
StreszczenieArtykuł.pdf

-

Aktualne wydanie:

Tom 1

Rok 2020, Tom I