Prace Naukowe AJD - Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
International Journal of Engineering and Safety Sciences    
(wcześniej: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa; ISSN 2300-5343)
                                                              (ISSN 2657-3334)

Tom 5

Wstęp

Sylwia Błach - KONFLIKTY DOTYCZĄCE PRAWA AUTORSKIEGO GIER KOMPUTEROWYCH – DIAGNOZA PROBLEMU I PROPONOWANE ROZWIĄZANIA
Artykuł.pdf

Jerzy Krawiec - WPŁYW PROGRAMOWANIA RÓWNOLEGŁEGO NA WYDAJNOŚĆ PROGRAMU JAVY
Artykuł.pdf

Ilona Kubik, Paweł Kwiatoń - FORWARD KINEMATICS ALGORITHM FOR ANTHROPOMORPHIC MANIPULATORS
Artykuł.pdf

Przemysław Rajca - ANALIZA ZAGROŻEŃ W PRZEMYŚLE METALURGICZNYM NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH STANOWISK PRACY HUTY STALI
Artykuł.pdf

Wojciech Tutak, Renata Gnatowska, Jerzy Winczek, Elżbieta Gawrońska - ANALYSIS OF HEAT RELEASE IN COMPRESSION IGNITION ENGINE
Artykuł.pdf

Ewa Konieczko - ANALIZA WPŁYWU LICZBY PASAŻERÓW NA CZAS EWAKUACJI PORTU LOTNICZEGO RADOM
Artykuł.pdf

Stanislav Lichorobiec, Věra Holubová, Radomír Ščurek - SAFETY STUDY ON THREAT BY ACTIVE SHOOTER TO SCHOOL FACILITIES
Artykuł.pdf

Olgierd Kucharski - NAKAZY INSPEKTORA PRACY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY JAKO INDYWIDUALNE AKTY ADMINISTRACYJNE
Artykuł.pdf

Tomasz Prauzner, Adrian Kułak - BROWN COAL - THE FUTURE OR PAST? POLISH ENERGETIC SECURITY IN CASE OF MATERIAL MINING
Artykuł.pdf

Tomasz Prauzner, Paulina Szewczyk - ASSESSMENT OF TRAFFIC SAFETY IN THE PTV VISSIM SIMULATION PROGRAM
Artykuł.pdf

Joanna Świątek-Prokop, Bartłomiej Klekot - BADANIE ŚWIADOMOŚCI ZNACZENIA PRZEPISÓW BHP WŚRÓD PRACOWNIKÓW SEKTORA BUDOWLANEGO
Artykuł.pdf

Mikhail Selianinau - THE MODULAR PRINCIPLES OF PARALLEL PIPELINE INFORMATION PROCESSING
Artykuł.pdf

Mikhail Selianinau - THE BASIC STRUCTURAL ELEMENTS OF MODULAR DEVICES FOR DIGITAL INFORMATION PROCESSING
Artykuł.pdf

Łukasz Kutrowski, Mateusz Miara - STUDIES OF THE SYSTEM: BEAM - VARIABLE MASS ELEMENT MODELING OVERHEAD CRANE
Artykuł.pdf

Agnieszka Makara, Zygmunt Kowalski, Katarzyna Fela - ZAGOSPODAROWANIE SUBSTANCJI POFERMENTACYJNEJ W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO
Artykuł.pdf

Andrzej Ślęzak, Izabella Ślęzak-Prochazka, Kornelia M. Batko, Aleksandra Zyska, Weronika Gawrys, Jacek Jóźwiak - ANALYTICAL METHOD FOR DETERMINING ANTROPOMETRIC PARAMETERS IN BODY MASS REDUCTION PROCESS IN THE ASPECT OF HEALTH SAFETY
Artykuł.pdf

Aleksander Gąsiorski, Zdzisław Posyłek, Andrzej Roman - SYMULACJA NUMERYCZNA RZECZYWISTEJ BATERII KONDENSATOROWEJ PRACUJĄCEJ W UKŁADACH WIELKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI W ZASTOSOWANIU DO FALOWNIKÓW. CZĘŚĆ I. KONDENSATORY DLA BATERII WIELKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI
Artykuł.pdf

Aleksander Gąsiorski, Zdzisław Posyłek, Andrzej Roman - KONDENSATOROWEJ PRACUJĄCEJ W UKŁADACH WIELKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI W ZASTOSOWANIU DO FALOWNIKÓW. CZĘŚĆ II. MODELE ELEKTRYCZNE RZECZYWISTYCH KONDENSATORÓW TWORZĄCYCH BATERIE. I SYMULACJA PRACY WYBRANYCH POŁĄCZEŃ ELEMENTÓW TYCH BATERII
Artykuł.pdf

Vitalii Kashytskyi, Oksana Sadova, Mykola Меlnychuk, Petro Savchuk, Inna Boiarska - RESEARCH OF THE COMPOSITION AND STRUCTURE OF PROTECTIVE FILMS SELF-GENERATED ON THE TRIBO SURFACES OF THE EPOXY COMPOSITE MATERIALS
Artykuł.pdf

-

Aktualne wydanie:

Tom 1

Rok 2020, Tom I