Prace Naukowe AJD - Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
International Journal of Engineering and Safety Sciences    
(wcześniej: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa; ISSN 2300-5343)
                                                              (ISSN 2657-3334)

International Journal of Engineering and Safety Sciences, Tom 1

Anatoliy Zavdoveev, Valeriy Poznyakov, Hyuong Seop Kim, Massimo Rogante, Mark Heaton, Thierry Baudin - PC-GMAW effect on the welding thermal cycle and weld metal geometry for high strength steels
Artykuł.pdf

Beata Girek, Małgorzata Deska, Tomasz Girek - Bezpieczeństwo stosowania olejków eterycznych
Artykuł.pdf

Kamil Antczak, Marcin Sosnowski - Badanie symulacyjne wpływu geometrii tarczy hamulcowej na efektywność jej chłodzenia
Artykuł.pdf

Monika Kowalczyk, Urszula Nowacka -Szacunkowa analiza ryzyka wystąpienia zagrożeń w powiecie częstochowskim w oparciu o metodologię FEMA
Artykuł.pdf

Patrycja Koza, Jarosław Krzywański - Nowa metoda oceny ryzyka zawodowego - Risk Analysis
Artykuł.pdf

-

Aktualne wydanie:

Tom 1

Rok 2020, Tom I