International Journal of Engineering and Safety Sciences    
(wcześniej: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa; ISSN 2300-5343)
                                                              (ISSN 2657-3334)

Tom 4

Wstęp

Część I Zagadnienia Merytoryczne Z Zakresu Edukacji Technicznej

Część II Merytoryczne Zagadnienia Z Zakresu Edukacji Informatycznej

Część III Zagadnienia Efektywności Nauczania I Zdobywania Wiedzy

-

Aktualne wydanie:

Tom 1

Rok 2020, Tom I