Prace Naukowe AJD - Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
International Journal of Engineering and Safety Sciences    
(wcześniej: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa; ISSN 2300-5343)
                                                              (ISSN 2657-3334)

Tom 6

Wstęp

Część I Zagadnienia z Zakresu Techniki

W. Węgrzyn - Zagrożenie wybuchowe w procesach technologicznych transportu, składowania i spalania biomasy
StreszczenieArtykuł.pdf

A. Gil - The influence of T- and X- elements on magnetic properties of RTxX2 compounds StreszczenieArtykuł.pdf

M. Sosnowski, R. Gnatowska - Możliwości zastosowania badań modelowych w analizie dyspersji zanieczyszczeń ze źródeł niskiej emisji w strefie zabudowanej StreszczenieArtykuł.pdf

M. Sosnowski, A. Kociszewski, A. Jamrozik, W. Tutak - Analiza numeryczna obiegu cieplnego wieloświecowego silnika ZI StreszczenieArtykuł.pdf

J. Świątek-Prokop - Wpływ tlenku cynku na zawartość oraz budowę fazy krystalicznej w zmodyfikowanym polipropylenie StreszczenieArtykuł.pdf

M. Drabik - Układ bezpieczeństwa współczesnego samochodu StreszczenieArtykuł.pdf

Część II Zagadnienia z Zakresu Zastosowań Informatyki

M. Selianinau - Modular principles of high-speed adaptive filtration of discrete signals StreszczenieArtykuł.pdf

M. Drabik - Zastosowanie programowania graficznego w dydaktyce automatyki StreszczenieArtykuł.pdf

E. Golis, J. Banasiak - Badania realizacji zasad bezpieczeństwa danych w systemach komputerowych małych firm StreszczenieArtykuł.pdf

E. Golis, A. Omazda - Ergonomia i metody badania interfejsów stron internetowych StreszczenieArtykuł.pdf

Część III Zagadnienia Związane z Problematyką Kształcenia

W. Walat - Psychologiczne podstawy rozwijania twórczości technicznej uczniów StreszczenieArtykuł.pdf

J. Wilsz - Adaptation process to labour and education processes on the aspects of constant individual traits of personality concept StreszczenieArtykuł.pdf

G. Wieczorek - Internet jako narzędzie poszukiwania i doboru personelu StreszczenieArtykuł.pdf

T. Prauzner - LifeLong Learning – edukacja przez całe życie StreszczenieArtykuł.pdf

U. Nowacka - Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości akademickiej StreszczenieArtykuł.pdf

-

Aktualne wydanie:

Tom 1

Rok 2020, Tom I