Prace Naukowe AJD - Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
International Journal of Engineering and Safety Sciences    
(wcześniej: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa; ISSN 2300-5343)
                                                              (ISSN 2657-3334)

Tom 7

Wstęp

Część I ZAGADNIENIA Z ZAKRESU TECHNIKI

Martin Konečný, Ondřej Stoniš, Radomír Ščurek - Protection of public universities premises via an implementation of radio frequency identification of people StreszczenieArtykuł.pdf

Wojciech Ciesielski - Zwiększanie bezpieczeństwa środowiska dzięki nowym sposobom wykorzystania skrobi i zbóż w przemyśle niespożywczym StreszczenieArtykuł.pdf

Andrzej Roman, Maciej Drabik - Oddziaływania pól elektromagnetycznych na środowisko człowieka StreszczenieArtykuł.pdf

Joanna Świątek-Prokop - Nanomateriały – zalety i zagrożenia StreszczenieArtykuł.pdf

Joanna Świątek-Prokop, Ludomir Ślusarski - Influence of maleic esters on β - phase content in isotactic polypropylene StreszczenieArtykuł.pdf

Anna Śliwińska-Wyrzychowska, Wojciech Ciesielski - Two species of Lycopodiacea as a tool for monitoring environmental hazards StreszczenieArtykuł.pdf

Szymon Berski, Katarzyna Sechman - Analiza odkształcenia bimetalu AL-CU podczas procesu ECAE StreszczenieArtykuł.pdf

Część II ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ZASTOSOWAŃ INFORMATYKI

Farid Abdulaliev, Alexey Ivanov - Modelling of fire extension in rural settlements adjoining on forest StreszczenieArtykuł.pdf

Mikhail Selianinau, Piotr Kamiński - Schemat zabezpieczenia wymiany informacji pomiędzy trzema użytkownikami kryptograficznym systemem RSA StreszczenieArtykuł.pdf

Marcin Sosnowski, Hubert Dróżdż - Konfiguracja sprzętowa systemu zabezpieczeń przed ingerencją osób niepowołanych StreszczenieArtykuł.pdf

Tomasz Prauzner - Systemy monitoringu w inteligentnym budynku StreszczenieArtykuł.pdf

Hubert Dróżdż, Marcin Sosnowski - System monitoringu w oparciu o aplikację ZoneMinder StreszczenieArtykuł.pdf

Część III ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z PROBLEMATYKĄ KSZTAŁCENIA I BEZPIECZEŃSTWA

Wojciech Walat - Zabawy manipulacyjne podstawą rozwoju wyobraźni technicznej operacyjnej dzieci w wieku przedszkolnym StreszczenieArtykuł.pdf

Jolanta Wilsz - Systemic approach to education problems StreszczenieArtykuł.pdf

Leszek F. Korzeniowski - Matryca Haddona jako metoda zarządzania StreszczenieArtykuł.pdf

Vasyl Zaplatynskyi - Nowa definicja pojęcia „niebezpieczeństwo” StreszczenieArtykuł.pdf

Zbigniew Dziamski, Waldemar Nowosielski - Teoretyczne założenia bezpieczeństwa StreszczenieArtykuł.pdf

Luis Ochoa Siguencia, Renata Ochoa-Daderska, Alina Gil, Urszula Nowacka - Influence of Information and Communication Technology Security management in the implementation of ICT for educational purposes at high school: case study of Radom region StreszczenieArtykuł.pdf

-

Aktualne wydanie:

Tom 1

Rok 2020, Tom I