Prace Naukowe AJD - Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
International Journal of Engineering and Safety Sciences    
(wcześniej: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa; ISSN 2300-5343)
                                                              (ISSN 2657-3334)

Tom 1

Wstęp

Część I TECHNIKA

Adrian Barasiński, Paweł Czaja - Zachowanie się przewodów i kabli elektrycznych w pożarach
StreszczenieArtykuł.pdf

Wojciech Ciesielski - Karbonizaty ziaren i słomy w produkcji materiałów sorpcyjnych StreszczenieArtykuł.pdf

Wojciech Ciesielski - Możliwości stabilizacji gruntów oraz zdolności roślin (traw) do wzrostu po dodaniu do gleby natywnych oraz skleikowanych polisacharydów StreszczenieArtykuł.pdf

Wojciech Domański - Transport i magazynowanie gazów technicznych StreszczenieArtykuł.pdf

Jacek Filipecki, Kordian Chamerski, Edmund Golis, Małgorzata Hyla - Aparatura dozymetryczna stosowana w ochronie radiologicznej przy pracy z promieniowaniem jonizacyjnym StreszczenieArtykuł.pdf

Alina Gil - Structure and magnetic properties of ternary R-GE-SN systems StreszczenieArtykuł.pdf

Renata Musielińska, Anna Śliwińska–Wyrzychowska - Zawartość ołowiu w wybranych gatunkach roślin o potencjalnym znaczeniu leczniczym StreszczenieArtykuł.pdf

Mariusz Ożóg - Badania otrzymywania melemu oraz adduktu melamina-melem i zastosowanie tych związków do uniepalniania żywicy epoksydowejStreszczenieArtykuł.pdf

Mariusz Ożóg, Jacek Lubczak - Samogasnące pianki poliuretanowe z pierścieniami cyjamelurowymiStreszczenieArtykuł.pdf

Krzysztof Pawełko, Anna Śliwińska-Wyrzychowska - Zawartość siarki w wybranych gatunkach roślin użytków zielonych wokół kombinatu metalurgicznegow Dąbrowie GórniczejStreszczenieArtykuł.pdf

Robert Pich - Skażenia wtórne – problem dekontaminacji masowejStreszczenieArtykuł.pdf

Czesław Puchała - Przegląd działań zmierzających do zmniejszenia zagrożeń chemicznychStreszczenieArtykuł.pdf

Andrzej Roman, Maciej Drabik - Wpływ zjawiska wypierania prądu na straty wywołane przez prądy wirowe w anizotropowych materiałach magnetycznych przy odkształconym przebiegu indukcji StreszczenieArtykuł.pdf

Joanna Świątek-Prokop - Wpływ modyfikacji chemicznej na poziom bezpieczeństwa technicznego elementów wykonanych z polietylenu małej gęstościStreszczenieArtykuł.pdf

Dorota Wawrzak - Microbiological decomposition of sulphates in industrial wastewaterStreszczenieArtykuł.pdf

Andrzej Wręczycki -Próba wykorzystania tunelu aerodynamicznego w szkoleniu i analizie bezpieczeństwa w żeglarstwie StreszczenieArtykuł.pdf

Część II ZASTOSOWANIA INFORMATYKI

Teresa Bajor, Marlena Krakowiak, Dariusz Rydz - Bezpieczeństwo informacji w technologii „CLOUD COMPUTING”StreszczenieArtykuł.pdf

Piotr Błaszczeć - Bezpieczeństwo informacji w świetle narastających zagrożeń związanych z rozwojem nowych technologiiStreszczenieArtykuł.pdf

Artur Gola - EA-MOSGWA – narzędzie do wyznaczania przyczynowych genów w badaniach GWAS StreszczenieArtykuł.pdf

Michał Pałęga, Dorota Wojtyto, Mariusz Salwierak, Wiesław Kulma, Marcin Knapiński - Bezpieczeństwo teleinformatyczne jako element kompleksowej ochrony informacjiStreszczenieArtykuł.pdf

Dariusz Rydz, Marlena Krakowiak, Teresa Bajor - Zapewnienie bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwach StreszczenieArtykuł.pdf

Mikhail Selianinau - Schemat zabezpieczonego otwartego kanału łączności bez przekazywania kluczy StreszczenieArtykuł.pdf

Marcin Sosnowski, Urszula Nowacka - Zastosowanie modelowania numerycznego w inżynierii bezpieczeństwa StreszczenieArtykuł.pdf

Ewa Staniewska, Justyna Żywiołek - Narzędzia i technologie ochrony danychStreszczenieArtykuł.pdf

Część III INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

Zbigniew Dziamski, Waldemar Nowosielski - Świadomość bezpieczeństwa ekologicznego społeczeństwa polskiego na przełomie XX i XXI wieku StreszczenieArtykuł.pdf

Victor V. Koshyrets - Informational and psychological space and safety of personality StreszczenieArtykuł.pdf

Siergij Iwanowicz Kruk - Tolerancja jako środek do doskonalenia stosunków interpersonalnych składu osobowego państwowej służby sytuacji nadzwyczajnych Ukrainy podczas wykonania obowiązków służbowychStreszczenieArtykuł.pdf

Ilona Ławniczak, Paweł Mazurek, Anna Iwanowicz, Beata Mrugalska - Innowacyjne rozwiązania i metody udoskonalania systemów bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie StreszczenieArtykuł.pdf

Witalis Pellowski, Damian Machaj - Współdziałania komponentu wojskowego ze specjalistycznymi grupami ratownictwa podczas likwidacji skażeń StreszczenieArtykuł.pdf

Radomír Ščurek, Martin Konečný, Ondřej Stoniš - Oceny ryzyka bezpieczeństwa publicznych uczelni w zakresie ochrony fizycznej StreszczenieArtykuł.pdf

Shane Lo - The challenges of the Hong Kong fire services department StreszczenieArtykuł.pdf

Luis Ochoa Siguencia, Lidia Lasak - Zagrożenia związane z czynnikami psychospołecznymi i ich rola w zapobieganiu ryzyka zawodowego StreszczenieArtykuł.pdf

Agnieszka Ubowska, Kamila Łukaszewicz - Koncepcja osiedlowego placu zabaw dla dzieci w wieku 3–6 lat spełniającego normy bezpieczeństwa StreszczenieArtykuł.pdf

Władysław Węgrzyn - Inżynieria bezpieczeństwa – interdyscyplina czy złudzenia StreszczenieArtykuł.pdf

Jolanta Wilsz- Komunikowanie się osób w sytuacjach kryzysowych StreszczenieArtykuł.pdf

Tomasz Wołczański, Joanna Rut, Jacek Krys- Ocena bezpieczeństwa pracy w procesie wytwarzania systemów wentylacyjnych StreszczenieArtykuł.pdf

-

Aktualne wydanie:

Tom 1

Rok 2020, Tom I