Prace Naukowe AJD - Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
International Journal of Engineering and Safety Sciences    
(wcześniej: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa; ISSN 2300-5343)
                                                              (ISSN 2657-3334)

Tom 2

Wstęp

Renata Dobrzyńska - Wpływ toksyczności produktów rozkładu termicznego i spalania materiałów wyposażenia wnętrz na warunki bezpiecznej ewakuacji
StreszczenieArtykuł.pdf

Marek Chmiel, Andrij Dominik, Adrian Barasiński - Oddziaływanie temperatur pożarowych na instalacje elektryczne w ścianach gipsowo-kartonowych
StreszczenieArtykuł.pdf

Pjotr Chmiel, Juri Olenjuk, Yaroslav Pidgorodeckyi, Evgen Martyn - Methods of submitting models in project-oriented management of transboundary rescue subdivisions
StreszczenieArtykuł.pdf

Lidia Chrząstek, Barbara Dondela - Zagrożenia cywilizacyjne – przegląd szkodliwych pierwiastków stosowanych w kosmetyce
StreszczenieArtykuł.pdf

Alina Gil, Karolina Nowotna - Ochrona danych osobowych na przykładzie wybranego Urzędu Miasta
StreszczenieArtykuł.pdf

Renata Gnatowska - Uncertainties and risk factors of distributed generation
StreszczenieArtykuł.pdf

Andrey Grishkevich - Interwałowe oszacowania wskaźników niezawodności strukturalnej systemów elektroenergetycznych na podstawie metod optymalizacji
StreszczenieArtykuł.pdf

Imrich Jenča - Specyfika komunikacji zespołów ratowniczych z mediami podczas interwencji oraz po niej
StreszczenieArtykuł.pdf

Joanna Kończyk - Zastosowanie ciekłych membran do selektywnego usuwania jonów metali ciężkich ze ścieków przemysłowych
StreszczenieArtykuł.pdf

Mariusz Krzysztof Kopański - Badanie palności mebli tapicerowanych
StreszczenieArtykuł.pdf

Мирослав Коваль - Logika jako niezbędny element w szkoleniu ratowników
StreszczenieArtykuł.pdf

Jarosław Krzywański - Zmienność zagrożeń a wymogi bezpieczeństwa pracy
StreszczenieArtykuł.pdf

Katarína Lestyánszka Škůrková, Robert Ulewicz - Process capability study by production of hydraulic components
StreszczenieArtykuł.pdf

Radosław Mandecki, Sylwia Mandecka, Edmund Paweł Golis, Jacek Filipecki - Wpływ nowoczesnych technik napromienienia na bezpieczeństwo radiologiczne w radioterapii
StreszczenieArtykuł.pdf

Алексей Александрович Михайлов - Работа учителя обж по профилактике пожарной безопасности в образовательных организациях
StreszczenieArtykuł.pdf

Andrii Moskaliuk, Pavlo Teslenko - Project approach to industrial facility safety management
StreszczenieArtykuł.pdf

Urszula Nowacka, Aleksandra Dróżdż - Szacowanie kosztów wypadków przy pracy – analiza błędów
StreszczenieArtykuł.pdf

Mariusz Ożóg - Analiza zagrożeń życia i zdrowia studentów na przykładzie syntez z oksiranami prowadzonych na wydziale chemicznym uczelni X
StreszczenieArtykuł.pdf

Michał Pałęga, Marcin Knapiński, Wiesław Kulma - Zarządzanie ryzykiem w systemie bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie
StreszczenieArtykuł.pdf

Barbara Pawłowska, Barbara Bachowska, Piotr Bałczewski, Robert Biczak - Badania fitotoksyczności fosfoniowych cieczy jonowych
StreszczenieArtykuł.pdf

Tomasz Prauzner - Nowoczesne techniki symulacyjne zagrożeń w inżynierii bezpieczeństwa
StreszczenieArtykuł.pdf

Paweł Ptak - Znaczenie pomiarów defektoskopowych w aspekcie bezpieczeństwa w transporcie i przemyśle
StreszczenieArtykuł.pdf

Czesław Puchała - Rola zielonej chemii w działaniach na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa chemicznego
StreszczenieArtykuł.pdf

Krzysztof Radwan - Zarządzanie a dowodzenie w sytuacjach kryzysowych na obszarze odpowiedzialności szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego
StreszczenieArtykuł.pdf

Yuri Rak, Dmitry Kobylkin - Model of resource management in projects of the conditions improvement of implementation of system 112
StreszczenieArtykuł.pdf

Yuri Rak, Jaroslav Ustilovskyy - Zarządzanie projektami poprawy efektywności eliminacji pożarów lasów: podejście topologiczne
StreszczenieArtykuł.pdf

Dorota Riegert, Paweł Suchorab, Zuzanna Ślosorz - Ochrona przeciwpowodziowa z wykorzystaniem wyspecjalizowanego zestawu przeciwpowodziowego – szkolenie ratowników
StreszczenieArtykuł.pdf

Grzegorz Rogalewicz, Wioletta Maria Bajdur - Modelowanie zagrożeń przemysłowych na przykładzie substancji chemicznej – amoniaku
StreszczenieArtykuł.pdf

Andrzej Roman - Straty wywołane przez prądy wirowe w anizotropowych materiałach magnetycznych przy odkształconym przebiegu indukcji – metoda kolejnych reakcji prądów wirowych
StreszczenieArtykuł.pdf

Joanna Rut, Anna Pytel - Analiza wypadków przy pracy dla potrzeb zmniejszenia ryzyka zawodowego na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa
StreszczenieArtykuł.pdf

Dariusz Rydz, Marlena Krakowiak, Teresa Bajor - Identyfikacja poziomu hałasu na stanowisku pracy
StreszczenieArtykuł.pdf

Mikhail Selianinau - Kryptograficzna ochrona danych na podstawie minimalnie nadmiernych wielomianowo-skalarnych modularnych systemów liczbowych
StreszczenieArtykuł.pdf

Marcin Sosnowski, Jerzy Pisarek - Comparative analysis of evacuation modelling using different numerical models
StreszczenieArtykuł.pdf

Joanna Świątek-Prokop - Estry kwasu maleinowego jako modyfikatory wpływające na wybrane aspekty bezpieczeństwa technicznego elementów wyprodukowanych z izotaktycznego polipropylenu
StreszczenieArtykuł.pdf

Pavlo Teslenko, Oleksandr Voznyi - Implementation of two-level project management for safety systems development
StreszczenieArtykuł.pdf

Dorota Wawrzak, Wojciech Kustal - Dairy wastewater treatment in anaerobic dissimilation reduction of sulfates
StreszczenieArtykuł.pdf

Władysław Węgrzyn - Inżynieria bezpieczeństwa w kształtowaniu strategii efektywnego zarządzania ryzykiem pożarowym i wybuchowym
StreszczenieArtykuł.pdf

Tomasz Wołczański, Anna Pytel, Tomasz De Saint Aubin - Wpływ czynników szkodliwych i uciążliwych na pracę operatora urządzeń wyładowczych wywrotnicy wagonowej
StreszczenieArtykuł.pdf

Tomasz Wyleciał, Monika Zajemska, Rafał Wyczółkowski, Adrian Pyrek - Charakterystyka i dobór izolacji cieplnych w przegrodach zewnętrznych z punktu widzenia bezpieczeństwa cieplnego
StreszczenieArtykuł.pdf

Miłosz Zabłocki, Urszula Nowacka - Wykorzystanie cyklu Kolba jako metody szkolenia ratowników
StreszczenieArtykuł.pdf

Oleg B. Zachko, Marek Chmiel, Pavel Chmiel - Methods of formation project teams in the system of civil protection
StreszczenieArtykuł.pdf

Олег Богданович Зачко, Marek Chmiel, Paweł Chmiel - Проектно-ориентированное управление персоналом в системе гражданской защиты
StreszczenieArtykuł.pdf

Jakub Žabenský, Radomír Ščurek - Application of magnetometry for objects identification
StreszczenieArtykuł.pdf

Justyna Żywiołek, Ewa Staniewska - Rola polityki bezpieczeństwa informacji w ochronie danych przedsiębiorstwa
StreszczenieArtykuł.pdf

-

Aktualne wydanie:

Tom 1

Rok 2020, Tom I